گزارش تصویری/

وقتی اعتراضات در مقابل پارلمان پاکستان رنگ روزمرگی می گیرد