آیت الله شبستری

استکبار می‌خواهد فرهنگ ابتذال را ترویج دهد

سیاست داخلی

در این جلسات آقایان بر مسئله فرهنگ تاکید داشتند. امر به معروف و توجه به مسائل فرهنگی از مسئولیت‌های روحانیت است که مسئولین باید توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند.

نماینده مردم تبربز در مجلس خبرگان رهبری گفت: استکبار تاثیر مستقیمی در مسائل فرهنگی می‌گذارد ودرصدد تخریب ارزشهای اسلامی است ومی خواهد که فرهنگ ابتذال را ترویج دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا آیت الله محسن مجتهدی شبستری در پایان شانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری با حضور در جمع خبرنگاران گفت: نظر به اینکه انقلاب ما صبقه فرهنگی دارد باید مسائل فرهنگی در اولویت قرار گیرد اما نمایندگان خبرگان نسبت به این مسائل دغدغه هایی دارند و با شعار امسال رهبری و تاکید ایشان بر مسائل فرهنگی اعضای خبرگان نیز در این دوره برلزوم توجه بیشتر بر بحث فرهنگ تاکید کردند.

وی افزود: استکبار تاثیر مستقیمی در مسائل فرهنگی می‌گذارد ودرصدد تخریب ارزشهای اسلامی است ومی خواهد که فرهنگ ابتذال را ترویج دهد.
نماینده مردم تبریز در اجلاس خبرگان گفت: در این جلسات آقایان بر مسئله فرهنگ تاکید داشتند. امر به معروف و توجه به مسائل فرهنگی از مسئولیت‌های روحانیت است که مسئولین باید توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند.

وی با اشاره به عدم حضور آیت الله مهدوی کنی در این اجلاس گفت: با توجه به حضور دو نواب رئیس، آبت‌الله هاشمی شاهرودی جلسات این دوره را به خوبی اداره می کرد.

آیت الله شبستری عنوان کرد: اعضای مجلس خبرگان ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در خصوص دغدغه های فرهنگی بر ضرورت توجه به قسمت‌هایی که عنایت کمتری به آن شده بود تاکید داشتند.

کد N483384