دبیرکل جمعیت الوفاق:

مشکل اصلی بحرین انحصاری شدن قدرت و سرکوب مردم است

الوفاق

تهران - ایرنا - دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت: اصلی ترین مشکل بحرین انحصاری شدن قدرت، ثروت و سرکوب و نادیده گرفتن مردم است.

پایگاه اینترنتی الوفاق روزچهارشنبه به نقل از حجت الاسلام علی سلمان افزود: یک قرن است که حکومت بحرین با مشارکت مردم در اداره امور کشور مخالفت کرده و این استراتژی تاکنون هیچ تغییری نداشته است.

وی اضافه کرد: این حکومت با خواسته های انقلاب های مردمی درسال های 1923، 1938، 7954، 1965، 1994 و پس از آن مخالفت کرده است و هر بار می خواهد با تغییرات صوری که تاثیری در ساختار حکومت ندارد خشم مردم را فرونشاند.

سلمان تصریح کرد: تاکنون نیز آنچه از ارتباط و مذاکره با نمایندگان حکومت دریافته ایم این است که اصرار دارد حکومت، ثروت و تصمیم گیری فقط دردست خودش باشد و نمی خواهد هیچ گونه مشارکت مردمی در حکومت را نمی پذیرد.

وی افزود: مهمترین نشانه و شاخص برای دریافتن اصرار حکومت بر ادامه استبداد، حمله و سرکوب مشارکت طلبان و اصلاح طلبان است.

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین بیان کرد: هنگامی که حکومت از اندیشه تسلط و تکروی کوتاه بیاید، بحرین از تونل تاریک خرج می شود و ثبات فراگیر خواهد شد و کشوری جدیدی متولد می شود.

سلمان تصریح کرد: اصرار حکومت بر انحصار قدرت، بحرین را در یک بحران دایمی نگه می دارد.

وی افزود: مشارکت مردمی در تصمیم گیری سیاسی، چیزی نیست که بتوان از آن فرار کرد و این تنها راه ساختن یک کشور جدید و پیشرفته است.

خاورم**632**3404
کد N483336