نمایندگان ترکمان خواستار آزادی تلعفر شدند

آفریقا و خاورمیانه

تعدادی از نمایندگان ترکمان خواستار آزادی تلعفر و روستای بشیر در جنوب کرکوک از لوث داعش همانند آمرلی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حسن کوران نماینده ترکمان ها در پارلمان عراق گفت: موجی از شادی و شعف به دنبال شکسته شدن محاصره آمرلی سراسر عراق و ترکمان ها را در برگرفته است.

وی افزود: آزاد سازی روستای بشیر و تلعفر و  همه مناطق و استانهای اشغال شده از سوی داعش یک ضرورت است.

از سوی دیگر عباس البیاتی از دیگر نمایندگان ترکمان گفت: ترکمان ها بهای هر اقدام تجزیه طلبانه عراق را خواهند پرداخت، زیرا مناطق زندگی آنها در مناطق مختلف همه قومیتها قرار دارد.نیروی ترکمان برای آزادی مناطق ترکمن نشین باید تشکیل شود.

شایان ذکر است که تلعفر در استان نینوا واقع شده است و چندی قبل به دست اشغالگران داعش افتاد.