بیکاری طولانی مدت 16 میلیون شهروند در کشورهای صنعتی

آمریکا اروپا

سازمان کشورهای صنعتی با اشاره به حضور 16 میلیون بیکار در این کشورها اعلام کرد با وجود عبور این کشورها از بحران اقتصادی، این بیکاری ها به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اشتاندارد، آثار مخرب بحران اقتصادی در کشورهای غربی همچنان پا بر جاست. بنا بر اعلام سازمان کشورهای صنعتی (OECD) با وجود اینکه بحران اقتصادی در این کشورها در حال بهبود است اما از میزان بیکاری ها کاسته نشده است. بر این اساس اعلام رشد اقتصادی کشورها برای نشان دادن وضعیت اقتصادی مساعد آنها کافی نیست و یابد گام های عملی برای کاستن از میزان بیکاری ها برداشته شود.

در گزارش سالانه OECD از کشورهای صنعتی خواسته شده توجه ویژه ای را به حل معضل بیکاری های طولانی مدت مبذول دارند. طبق این گزارش حدود 16 میلیون شهروند کشورهای صنعتی واقع در مناطق آمریکای شمالی و اروپا بیکار بوده و یک سوم آنها بیکاری های طولانی مدت بیش از یک سال را تجربه می کنند. این سازمان با خطرناک دانستن بیکاری های طولانی مدت، آن را موجب از بین رفتن توانایی نیروها در بازار کار عنوان کرده است.