افزایش محبوبیت مقاومت در بین فلسطینی ها؛ نتیجه حمله صهیونیست ها به غزه