پنج انقلاب برای پشت سرگذاشتن بحران؛

رییس جمهوری ونزوئلا دولت جدید خود را اعلام کرد

ونزوئلا,انقلاب

مادرید - ایرنا - ˈنیکلاس مادوروˈ رئیس جمهوری ونزوئلا سه شنبه شب ضمن اعلام دولت جدیدش خواستار ترویج پنج انقلاب بزرگ برای پشت سر گذاشتن بحران حاکم در این کشور آمریکای جنوبی شد.

به گزارش ایرنا به نقل از آژانس خبری ونزوئلا ، مادورو اول ژوییه (10 تیر) طرحی را برای ترمیم کابینه اعلام کرد و ان را به عنوان ˈانقلابی در یک انقلابˈ نامید و هدف نهایی خود را تغییر کامل قوه اجرایی برای ارایه خدمت بیشتر به مردم دانست.

در این راستا اعضای کابینه دولت 18 آگوست (27 مرداد) استعفا کردند تا نیکولاس مادورو بتواند هیات دولت را ترمیم کند.

مادورو شب گذشته در سخنانی گفت که ˈرافائل رامیرزˈ وزیر نفت و معادن از این پس وزیر امور خارجه و معاون سیاسی ریاست جمهوری خواهد بود و وزارت نفت و معادن را ˈ آستروبال چاوزˈ پسرعموی ˈهوگو چاوزˈ رئیس جمهوری فقید ونزوئلا اداره خواهد کرد.

تاکنون ˈالیاس خائواˈ سرپرستی وزارت خارجه را به عهده داشت ولی اکنون وزیر جوامع و جنبش های اجتماعی خواهد بود.

ازسوی دیگر ˈرودولفو مارکو تورسˈ که تاکنون سمت وزیر اقتصاد و امور مالی را به عهده داشت ، به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزیده شد تا گروهی متشکل از پنج وزارتخانه امور مالی ، بازرگانی ، صنایع ، حمل و نقل دریایی و هوایی و گردشگری را اداره کند.

مادورو در این زمینه ، سمت اکثر وزیران کابینه خود به ویژه وزارت دفاع، کشور و دادگستری را حفظ کرد و بدین وسیله به آنها رای اعتماد داد.

جدا از اینکه چه کسانی مدیریت وزارتخانه ها را به عهده خواهند داشت ، مادورو تصمیم گرفته که رافائل رامیرز وزیر جدید خارجه را به مرد قدرتمند کابینه خود تبدیل کند زیرا رامیرز افزون بر سمت وزارت کشور ، سمت معاونت سیاسی ریاست جمهوری ؛ نهاد جدید ایجاد شده ازسوی مادورو با هدف تضمین تنفیذ انقلاب دولت را نیز به عهده خواهد داشت.

این نهاد جدید وزارت های دفتر ریاست جمهوری و کنترل مدیریت دولت ، ارتباطات و اطلاعات ، روابط داخلی ، دادگستری و صلح ، روابط خارجه و دفاع را در بر خواهد گرفت.

به گفته مادورو ، این نهاد مسئولیت اداره مسائل امنیت داخلی ، توسعه مسائل صلح و یا سیاست خارجه کشور افزون بر یکی کردن تلاش ها در وظیفه مرکزی دستیابی به تغییر دولت را خواهد داشت.

***پنج انقلاب بزرگ

ازسوی دیگر ، مادورو در بین انقلاب هایی که دوره جدید دولتش را تقویت می کند به نخستین آن که انقلاب اقتصادی است و هدف آن متنوع سازی دستگاه تولیدی می باشد اشاره کرد.

وی دومین انقلابش را انقلاب علم ، فرهنگ و تکنولوژی نام برد و تصریح کرد که سومین انقلاب ، تعمیق در ماموریت های سوسیالیستی و چهارمین آن انقلاب سیاسی است.

وی خاطرنشان کرد که آخرین و پنجمین انقلاب در رابطه با تشکیل سوسیالیسم در ونزوئلا است که به عبارتی تقویت و استحکام مدل جامعه است.

مادورو از مردم ونزوئلا خواست که به پیشنهادات اجتماعی وی ملحق شوند و با هم یک میهن بسازند .

اروپام *1*491**1392
کد N483139