اعلام کاهش قیمتها توسط رئیس جمهوری یمن از فردا/ سرکوب تظاهرات ضد دولتی درصنعا

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با اعلام کاهش قیمت مشتقات نفتی از فردا توسط رئیس جمهوری یمن منابع عربی از سرکوب تظاهرات ضد دولتی درصنعا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن از کاهش قیمت مشتقات نفتی از فردا خبر داد.

این در حالی است که تظاهرات معترضان ضد دولتی در صنعا پایتخت یمن همچنان در حال برگزاری است.

از سوی دیگر الیوم السابع با انتشار گزارشی از تشدید تدابیر امنیتی در صنعا، استقرار نیروهای امنیتی در اطراف مراکز دولتی و سرکوب تظاهرات مردمی خبر داد.