مقتدی صدر:

ممنوعیت فعالیت حزب بعث اصل اساسی است/دولت جدید امتیازی در این باره ندهد

آفریقا و خاورمیانه

رهبر جریان صدر عراق با اشاره به شرط برخی گروههای سیاسی برای حذف هیئت بعثی زدایی به منظور مشارکت در کابینه این قانون را یک اصل اساسی دانست و از دولت جدید خواست که در این باره امتیازی ندهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مقتدی صدر اعلام کرد: این روزها به ویژه در پایگاههای اجتماعی طرح عدم مجرم بودن حزب بعث و عدم منع آن از سوی برخی از گروههای سیاسی برای گفتگوها در زمینه تشکیل کابینه مطرح شد است در حالی که مجرم بودن این حزب تروریست طاغوتی وقیح از اصول ما است.

وی بیان کرد: دولت جدید نباید از اصول اساسی چشم پوشی کند.

شایان ذکر است که نمایندگان سنی در رایزنی های مربوط به تشکیل کابینه بحث یکی از شروط مشارکت خود را حذف هیئت بعثی زدایی دانسته اند.