اخبار فلسطین/

نقض آتش بس برای چندمین روز متوالی/بازداشت 2 صیاد فلسطینی

آفریقا و خاورمیانه

نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی برای چندمین روز متوالی و بازداشت 2 صیاد فلسطینی از جمله خبرهای امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رژیم صهیونیستی برای چندمین روز متوالی آتش بس در نوارغزه را نقض کرد. بنا بر اعلام شاهدان عینی، لودرهای ارتش اسرائیل امروز به اراضی نزدیک دیوار مرزی شرق رفح یورش بردند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد: نیروهای دریایی اسرائیل امروز دو صیاد فلسطینی را در نزدیکی ساحل دریای غزه در شمال این منطقه بازداشت کردند.

این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که به موجب توافقنامه آتش بس، صیادان فلسطینی می توانند تا شعاع 6 مایلی دریای غزه به صید بپردازند.

قایق های جنگی رژیم صهیونیستی همچنین روز گذشته نیز به صیادان فلسطینی تیراندازی کرده بودند و این امر آسیب بسیاری به قایق های فلسطینیان وارد کرده بود.