نماینده پارلمان عراق:

کابینه العبادی شامل 30 وزارتخانه خواهد بود

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به تعداد وزراتخانه ها در کابینه العبادی، سهم ائتلاف اتحاد ملی را 12 وزارتخانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، جمال المحمداوی نماینده وابسته به حزب فضیلت اعلام کرد: کمیته گفتگو کننده ائتلاف اتحاد ملی نشستی با حیدرالعبادی برگزار کرده است و با وی موضع کابینه وزارتی و تشکیل آن را بررسی کرده است.

وی اعلام کرد: گروههای سیاسی نامزدهای خود را برای پستهای وزراتی معرفی کرده اند. تعداد وزارتخانه با پستهای اساسی 30 وزارتخانه و پست در دولت آینده است که سهم ائتلاف ملی دوازده وزارتخانه خواهد بود.