هند برای تامین امنیت در مرز با چین راه سازی می کند

هند,چین

دهلی نو - ایرنا - هند با در نظر گرفتن خطرات احتمالی از سوی چین، اقدام به ساخت جاده در امتداد مرزهای مشترک با همسایه شمال شرقی خود کرد.

به گزارش ایرنا، براساس اخبار روز چهارشنبه رسانه های هندی در این پروژه بزرگ هند قصد دارد جهت کنترل خطرهای امنیتی درامتداد مرزهای مشترک با چین و در مناطق تحت نفوذ شبه نظامیان، راه سازی کند.

دولت هند برای اطمینان از انجام این پروژه سیاست های محیط زیستی را نیز تا حدی تغییر داده است.

ˈنارندا مودی ˈنخست وزیر هند پس از در دست گرفتن قدرت در اوایل خرداد ماه امسال اعلام کرد که پروژه های بزرگ زیرساختی از جمله ساخت جاده در امتداد مرزهای مشترک با پاکستان و چین آغاز خواهد شد.

در این راستا دولت هند قوانین سخت حفظ محیط زیست را جهت اطمینان از انجام این پروژه ها تغییر داده است. همچنین دولت هند در اقدامی دیگر قوانین مربوط به جنگلداری را نیزتغییر داده است.

با برداشته شدن موانع موجود، اکنون هند آماده است که مناطق حساس امنیتی مرزها را تحت پوشش جاده ای قرار بدهد.

این اقدام در حالی انجام می گیرد که چین اعلام کرده قصد دارد در امتداد مرزهای خود با هند شبکه خط آهن و جاده ایجاد کند.

هند دو هفته پیش نیز اعلام کرد که شش پایگاه موشکی زمین به هوا در شمال شرقی مستقر می کند تا عامل بازدارنده ای در مقابل شرایط ویژه با چین باشد.

آرایش موشک های آکاش در شمال شرق هند بخشی از برنامه ارتش برای اجرای اقدامات بازدارنده در خط کنترل مرز چهار هزار کیلومتری با چین محسوب می شود.

هند و چین دارای اختلاف های مرزی هستند و یک بار نیز در سال 1962 با یکدیگر جنگیده اند.

آساق * 4 * 1419 * 267 *
کد N482754