ابراز امیدواری افخم برای برقراری مردمسالاری در تایلند

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که روند تحولات در تایلند گامی نخست برای تداوم آرامش، ثبات ، حضور بیش از پیش مردم در روند مردم سالاری و همچنین تلاش در راستای انتقال آرام و سریع تایلند به یک سیستم دموکراتیک از طریق انتخابات فراگیر پارلمانی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی، وزارت امور خارجه کشورمان در رابطه با تشکیل دولت موقت در تایلند اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نسبت به روند تحولات و شکل گیری دولت موقت در پادشاهی تایلند مطلع گردیده و با تکیه بر روابط بسیار قدیمی ، سنتی و همیشه خوب بین دولت و مردم دو کشور ایران و تایلند، امیدوار است که این اقدام، گامی نخست برای تداوم آرامش ، ثبات ، حضور بیش از پیش مردم تایلند در روند مردم سالاری و همچنین تلاش در راستای انتقال آرام و سریع تایلند به یک سیستم دموکراتیک از طریق انتخابات فراگیر پارلمانی باشد.