پیشبینی خطرناک هنری کیسینجر از اوضاع خاورمیانه

خاورمیانه,داعش امارت اسلامی عراق و شام

هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا اوضاع خاورمیانه میانه را بسیار خطرناک توصیف کرده است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وب سایت روزنامه انگلیسی گاردین، کیسینجر که از او به عنوان یکی از اصلی ترین تئوریسین های سیاست خارجی آمریکا در دهه 50 یاد می شود وضعیت وخیمی را برای خاورميانه پیشبینی کرده است. 

روزنامه گاردین با استناد به مقاله ای که کیسینجر برای روزنامه ساندی تایمز نوشته آورده است که خاورمیانه در معرض خطري فراتر از جنگهاي مذهبي در اروپا است

وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در این مقاله برای روزنامه ساندی تایمز اورده است: « خاورمیانه با جنگ هایی شبیه به جنگ های مذهبی در اروپا روبروست اما دامنه این جنگ ها در خاورمیانه گسترده تر خواهد بود.»

این مقاله که با عنوان«جنگی فراتر از جنگ های دینی در اروپا» منتشر شد برگرفته از بخش هایی از کتاب «نظم جهانی» اثر هنری کیسینجر است که در آن اوضاع جهان در سایه تحولات و تغییرات خاورمیانه تجزیه و تحلیل شده است.

وزیر خارجه اسبق آمریکا  در این کتاب آورده است درگیری های داخلی و بین المللی به گونه ای است که برخی بر برخی دیگر تاثیر می گذارد و سبب تقویت آن می شود. درگیری های سیاسی، مذهبی، عشایری، منطقه ای ، عقیدتی و جنگ های مبتنی بر منافع ملی به هم آمیخته شده است.

از نگاه وزیر امور خارجه پیشین آمریکا اگر تحولات خاورمیانه منجر به فروپاشی کشورهای درگیر جنگ شود آن وقت خاورمیانه به منطقه رویارویی قدرت های منطقه ای تبدیل می شود.

وی می افزاید در عصرتروریسم و انتحاری ها و در عصر گسترش تسلیحات کشتار جمعی باید درگیری های مذهبی و منطقه ای را خطری جهانی تلقی کرد زیرا این خطرات سبب می شود مناطق وسیعی با تنش و خشونت روبرو شوند. در چنین شرایطی تندروی مثل آتشی که به کاهدان می افتد گسترش می یابد.

4949

کد N482684