موضع سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دولت موقت تایلند

سیاست خارجی

ایران امیدوار است که این اقدام، گامی نخست برای تداوم آرامش، ثبات، حضور بیش از پیش مردم تایلند در روند مردم سالاری و همچنین تلاش در راستای انتقال آرام و سریع تایلند به یک سیستم دموکراتیک از طریق انتخابات فراگیر پارلمانی باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به شكل‌گیری دولت موقت در تایلند ابراز امیدواری كرد تا این اقدام، گامی نخست برای تداوم آرامش، ثبات، حضور بیش از پیش مردم تایلند در روند مردم سالاری و همچنین تلاش در راستای انتقال آرام و سریع تایلند به یک سیستم دموکراتیک از طریق انتخابات فراگیر پارلمانی باشد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم در رابطه با تشکیل دولت موقت در تایلند اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نسبت به روند تحولات و شکل‌گیری دولت موقت در پادشاهی تایلند مطلع گردیده و با تکیه بر روابط بسیار قدیمی، سنتی و همیشه خوب بین دولت و مردم دو کشور ایران و تایلند، امیدوار است که این اقدام، گامی نخست برای تداوم آرامش، ثبات، حضور بیش از پیش مردم تایلند در روند مردم سالاری و همچنین تلاش در راستای انتقال آرام و سریع تایلند به یک سیستم دموکراتیک از طریق انتخابات فراگیر پارلمانی باشد.

کد N482667