صبح امروز صورت گرفت؛

ارسال کمک‌های انساندوستانه ایران برای مردم غزه

سیاست خارجی

در استمرار حمایت‌های ایران از ملت فلسطین و حمایت از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی کمک یکصد تنی جمهوری اسلامی ایران در قالب یک فروند هواپیما شامل کمک‌های انساندوستانه مردم و دولت به قاهره صبح امروز (چهارشنبه) به مصر ارسال گردید تا با هماهنگی اطراف ذیربط مصری وفلسطینی، از طریق گذرگاه رفح، در اختیار مردم غزه قرار گیرد.

ارسال کمک‌های انساندوستانه ایران برای مردم غزه صبح امروز به مصر ارسال شد.

در استمرار حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین و حمایت از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی کمک یکصد تنی جمهوری اسلامی ایران در قالب یک فروند هواپیما شامل کمک‌های انساندوستانه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران به مردم غزه، از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، چادر، زیرانداز، پتو، موادغذائی، انواع کنسرو تن ماهی به قاهره صبح امروز (چهارشنبه) به مصر ارسال گردید تا با هماهنگی اطراف ذیربط مصری وفلسطینی، از طریق گذرگاه رفح، در اختیار مردم غزه قرار گیرد.

هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت 13:30 به وقت تهران وارد قاهره خواهد شد.

کد N482597