نوبخت در پاسخ به ایلنا:

رییس بانک مرکزی در مورد کسری صندوق پس‌انداز مسکن توضیح خواهد داد

دولت

این موضوع اغلب برای رسانه‌ها بسیار پرجاذبه است و برای همین من هفته آینده از آخوندی وزیر راه و سیف رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهم کرد تا اطلاعات بیشتری در این خصوص بدهند.

سخنگوی دولت اعلام کرد که رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه در مورد چگونگی تامین مالی کسری صندوق پس‌انداز مسکن توضیح خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه قرار است کسری صندوق پس‌انداز مسکن از چه محلی تامین شود؟ گفت: این موضوع اغلب برای رسانه‌ها بسیار پرجاذبه است و برای همین من هفته آینده از آخوندی وزیر راه و سیف رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهم کرد تا اطلاعات بیشتری در این خصوص بدهند.

کد N482581