هواپیمای کمکهای انساندوستانه  ایران برای مردم غزه راهی قاهره شد / کمک ها از طریق رفح به غزه می رود

سیاست خارجی

کمک یکصد تنی جمهوری اسلامی ایران در قالب یک فروند هواپیما شامل کمکهای انسان دوستانه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران به مردم غزه، از جمله دارو، تجهیزات پزشکی ،چادر، زیر انداز، پتو، موادغذائی، انواع کنسرو تن ماهی به قاهره صبح امروز (چهارشنبه) به مصر ارسال گردید تا با هماهنگی اطراف ذیربط مصری وفلسطینی ، از طریق گذرگاه رفح، در اختیار مردم غزه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در استمرار حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین و حمایت ازمقاومت در برابر رژیم صهیونیستی کمک یکصد تنی جمهوری اسلامی ایران در قالب یک فروند هواپیما شامل کمکهای انسان دوستانه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران به مردم غزه، از جمله دارو، تجهیزات پزشکی ،چادر، زیر انداز، پتو، موادغذائی، انواع کنسرو تن ماهی صبح امروز (چهارشنبه) به مصر ارسال گردید تا با هماهنگی اطراف ذیربط مصری و فلسطینی، از طریق گذرگاه رفح، در اختیار مردم غزه قرار گیرد.

تعدادی از عوامل هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز جهت توزیع این اقلام به مصر سفر کرده اند.

هواپیمای حامل کمک های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت 13/30 به وقت تهران وارد قاهره خواهد شد.