داعش فیلم سر بریدن استیون ساتلوف را منتشر کرد

این فیلمی است که داعش پیش از سر بریدن استیون ساتلوف، خبرنگار آمریکایی بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.

داعش فیلم سر بریدن استیون ساتلوف را منتشر کرداین فیلمی است که داعش پیش از سر بریدن استیون ساتلوف، خبرنگار آمریکایی بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.

 

 

 

منبع: رویترز

5252

 

کد N482380