جعفری در گفتگو با مهر:

مجلس هیچ گاه با سیاسی کاری قصد استیضاح وزیری را ندارد/عده ای با مظلوم نمایی به دنبال گرم کردن تنور خود هستند

مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هیچ گاه با سیاسی کاری قصد استیضاح وزیری را نداشته است و افرادی این روزها سعی می کنند با مظلوم نمایی تنور خود را گرم کنند و بحث موج جدید استیضاح را راه انداخته اند.

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد و سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جریان سازی برای موج جدید استیضاح وزیران دولت گفت: از نظر نمایندگان مجلس، استیضاح آخرین راه حل است و ما هرگز گره ای را که با دست باز می شود،با دندان باز نمی کنیم.

وی افزود: استیضاح زمانی مطرح می‌شود که مصالح کشور در خطر باشذ و مدیران اجرایی دستگاه مربوطه اقدامی برای حل مشکل نکنند. قدم اول در مجلس برای حل مشکلات تعامل بوده است و از هر مسیری که به تعامل بیشتر بیانجامد استقبال می کنیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه بارها بنده با پادرمیانی مانع از طرح استیضاح برخی از وزیران شده ام،تصریح کرد: مجلس هیچ گاه با سیاسی کاری قصد استیضاح وزیری را نداشته است .عده ای این روزها سعی می کنند با مظلوم نمایی تنور خود را گرم کنند و بحث موج جدید استیضاح را راه انداخته اند.

این نماینده مجلس به وزیران دولت توصیه کرد مواظب باشند در دام موج این رسانه ها نیافتند و ادامه داد:به طور مثال ما بارها با وزیر آموزش و پرورش جلسه داشته ایم و درخواست های موکلانمان را ّبه وی اعلام کرده ایم و درخواست کرده ایم پیگیر حل مسائل  و مشکلات حوزه مربوطه خود باشد.اما این که به معنای دنبال کردن طرح استیضاخ نیست.

جعفری تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی همواره بر تعامل با دولت تاکید دارد و از مسائلی که هزینه دار باشد جلوگیری می کند.