فولادگر در گفتگو با مهر:

وحدت اصولگرایان و سیاسی کاری عامل تکیه مجدد چمران بر صندلی ریاست شورا/ شورای شهر بر شهرداری نظارت کند

احزاب و تشکلها

عضو جامعه اسلامی مهندسین گفت: ریاست مجدد چمران از یک سو حاصل وحدت اصولگرایان و از سوی دیگر ناشی از انتقاداتی است که به سیاسی کاری ها در شورای شهر در دوران ریاست مسجد جامعی وجود داشت.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به انتخاب چمران به ریاست شورای شهر تهران گفت: سال گذشته در انتخابات ریاست شورای شهر اصولگرایان مقداری غفلت کردند و در نتیجه ریاست شورا را از دست دادند اما در انتخابات شهردار وحدت عملی بیشتری نشان دادند و توانستند حضور قالی باف در شهرداری را برای یک سال دیگر تثبیت کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در انتخابات ریاست شورای شهر این دوره نیز اصولگرایان توانستند با وحدت نظر عمل کرده و مسائل سلیقه ای را کنار بگذارند و مجددا بر صندلی ریاست شورا تکیه زنند.

وی مسجد جامعی ریاست قبلی شورای شهر را فردی محترم خواند و گفت: متاسفانه طی یک سال ریاست ایشان مسائل سیاسی در شورای شهر بر مسائل شهری غلبه داشت که همین امر موجب انتخاب مجدد چمران به ریاست شورای شهر شد.

عضو جامعه اسلامی مهندسین اظهار داشت: ریاست مجدد چمران از یک سو حاصل وحدت اصولگرایان و از سوی دیگر ناشی از انتقاداتی است که به سیاسی کاری ها در دوران ریاست مسجد جامعی وجود داشت.

وی با تاکید بر اینکه اصولگرایان باید فرصت مجدد حضور در ریاست شورا را به فرصتی برای خدمت به مردم و ارتقای مدیریت شهری تبدیل کنند گفت: شورای شهر نباید به این نکته اکتفا کند که چون شهردار اصولگرا است نیازی به نظارت وجود ندارد بلکه باید نظارت خود را بر شهرداری افزایش دهد تا مردم احساس نکنند چون شهردار و ریاست شورا از یک طیف هستند نظارتی بر شهرداری وجود ندارد.

فولادگر به اصولگرایان توصیه کرد احتیاط کنند تا مانند ریاست قبلی شورا (مسجد حامعی) به سیاسی کاری متهم نشوند.