آیت‌الله نعیم آبادی:

خاستگاه داعش، وهابیت و افکار افراطی است

سیاست داخلی

برخی تناقض‌گویی‌ها غرب و به‌ویژه آمریکای جنایتکار و متهم کردن دیگر کشورها به نبود آزادی حربه‌ای است که بتوانند کشورهای مستقل و پایبند به اصول و مبانی را منکوب و در مقابل خود و سیاستهای استعماری‌اش را به دیگران القاء نماید در حالی که خود این مدعیان آزادی، چنان سخت‌گیری‌هایی را در حق مردم خود اعمال می‌کند که قابل اغماض نیست و آنان را دچار تناقض‌گویی می‌نماید

یک عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: خاستگاه داعش و گروههای تروریستی مشابه، وهابیت و افکار افراطی این فرقه می‌باشد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله نعیم آبادی دومین سخنران قبل از دستور دومین روز شانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری بود که در خصوص ظهور فرقه‌های تکفیری و گروههای تروریستی و بستر‌های پدید آورنده گروههای افراطی همچون داعش، نکاتی را بیان کرد و تأکید کرد: «خاستگاه داعش و گروههای تروریستی مشابه، وهابیت و افکار افراطی این فرقه می‌باشد که بنیان آن از ده‌ها سال قبل، پایه‌گذاری شده است تا امروز، ظهور و بروز پیدا کرده و اعمال وحشیانه و غیرقابل دفاع نسل کشی و کارهایی از این قبیل را در کشورهایی همچون سوریه و عراق، مرتکب شوند».

مطلب دیگری که از سوی این نماینده مجلس خبرگان به آن پرداخت مسأله اقتصاد مقاومتی بود و نکاتی در این خصوص بیان نمود.

آیت‌الله نعیم آبادی در بخش پایانی سخنان خویش پیرامون فرهنگ و القائات دشمنان در این زمینه سخن گفت: «برخی تناقض‌گویی‌ها غرب و به‌ویژه آمریکای جنایتکار و متهم کردن دیگر کشورها به نبود آزادی حربه‌ای است که بتوانند کشورهای مستقل و پایبند به اصول و مبانی را منکوب و در مقابل خود و سیاستهای استعماری‌اش را به دیگران القاء نماید در حالی که خود این مدعیان آزادی، چنان سخت‌گیری‌هایی را در حق مردم خود اعمال می‌کند که قابل اغماض نیست و آنان را دچار تناقض‌گویی می‌نماید».

کد N482003