در ادامه شکست طرح پیشنهادی دولت/

ادامه رایزنیها میان حوثیها و دولت به نمایندگی شهردار صنعا

آفریقا و خاورمیانه

منابع یمنی از ادامه رایزنیها میان دولت و جنبش انصارالله برای حل و فصل بحران جاری در یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی "خبر"، به دنبال ارائه طرح برکناری دولت یمن توسط رئیس جمهوری این کشور و کاهش جزئی قیمت مشتقات نفتی و مخالفت حوثیها با این طرح، منابع آگاه اعلام کردند رایزنیها میان نمایندگان دولت و رهبران انصارالله با هدف حل و فصل بحران موجود در صنعا ادامه دارد.

این منابع به نقل از رهبران انصارالله اعلام کردند که رایزنیهای در سطح وسیعی میان دو طرف ادامه دارد.

بر اساس این گزارش "عبدالقادر هلال" شهردار صنعاء، نماینده دولت در مذاکرات مذکور است.