کیهان: گروه فرقان از اندیشه های شریعتی،منافقین و موسوی خویینی ها الهام می گرفت

کیهان نوشت:

فرقان در سال 1356 فعالیت تشکیلاتی خود را آغاز کرد . این گروه با الهام از اندیشه های دکتر شریعتی ، سازمان مجاهدین خلق و افرادی همچون موسوی خوئینی ها ، به نوگرایی در ایدئولوژی دست زد . سپس با مخالفت شدید با روحانیت ، حس بدبینی را در میان پیروان جوان و کم تجربه خویش تقویت کرد . پس از پیروزی انقلاب به دلیل مواضع رادیکال ضد روحانیت ، وارد فاز نظامی شد و به ترور چهره های توانمند روحانیت متعهد و مؤثر اقدام کرد .

 

17302

کد N481337