معلمین مونته نگرو دست به اعتصاب زدند

معلمین,مونته نگرو

بلگراد-ایرنا- معلمین اکثر مدارس مونته نگرو روز سه شنبه به خاطر ناموفق بودن مذاکره برای افزایش دستمزدها به اعتصاب هشدار آمیز یک ساعته دست زدند.

به گزارش ایرنا ازرسانه های خبری بالکان، زوونکو پاویچویچ رییس اتحادیه شاغلین آموزش وپرورش ضمن قدردانی ازمعلمینی که با حاضر نشدن در کلاس های درس از این اتحادیه برای برگزاری اعتصاب حمایت کردند، گفت : به این طریق به دولت پیام فرستادیم که ازخواسته های خود برای افزایش حقوق منصرف نمی شویم.

وی درمورد برنامه اتحادیه شاغلین آموزش وپرورش درمورد درخواست های آینده معلمین ودبیران برای افزایش حقوق افزود : اعتصاب ویا سازماندهی تظاهرات معلمین به تلاش دولت پودگوریتسا بستگی دارد، ما هم پیام فرستادیم وهم از طریق اعتصاب هشدار دادیم واکنون منتظر واکنش دولت هستیم.

پاویچوویچ گفت : با توجه به مفاد توافق نامه ای که در سال 2011 با دولت امضا شده افزایش حقوق شاغلین دربخش های دولتی به رشد اقتصادی کشور و افزایش بودجه تا 3.5 درصد بستگی دارد واکنون ما معلمین دراین چارچوب خواهان افزایش حقوق به میزان 15درصد هستیم.

وی به آمادگی نمایندگان اتحادیه آموزش و پرورش با مسئولین دولت پودگوریستا برای ادامه مذاکرات اشاره کرد وگفت:اتحادیه های کارگران دربخش های دولتی نیز در3ماه پیش ازدولت خواستار افزایش حقوق شدند، اما دولت تا کنون از انجام چنین خواسته ای امتناع کرده است ومیلو جوکانوویچ نخست وزیر هشدار داده که هر گونه افزایش حقوق دربخش های دولتی درحال حاضر غیر مسئولانه است.

روز دوشنبه (اولین روزشروع مدارس) درصربستان نیز با تظاهرات برخی از اتحادیه های شاغلین آموزش وپرورش همراه بود که معلمین دراین تظاهرات با مصوبه دولت بلگراد برای کاهش حقوق شاغلین دوایر دولتی ازجمله کادر آموزشی به میزان ده درصد اعتراض کردند.

اروپام**1**436**1859
کد N481192