رئیس جمهور یمن دولت جدید تشکیل می دهد

واحد مرکزی خبر نوشت:

عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن در ابتکاری که روز سه شنبه اعلام شد قصد دارد دولت وحدت ملی را تغییر دهد و افزایش جنجال آفرین بهای سوخت را لغو کند که دو درخواست اصلی شیعیان حوثی یمن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از صنعا ، ‌فارس سقاف مشاور رسانه ای هادی به این خبرگزاری گفت رئیس جمهور در برابر فشار فزاینده حوثی ها و عمیق تر شدن بحران سیاسی «موافقت کرد این ابتکار را به اجرا بگذارد و یک دولت وحدت ملی جدید تشکیل دهد.» بنا بر متن پیشنهادی که در خبرگزاری دولتی سبا منتشر شد هادی در عرض یک هفته یک نخست وزیر جدید برای تشکیل دولت وحدت ملی منصوب خواهد کرد. رئیس جمهور یمن شخصا وزیران دفاع ، کشور ، امور خارجه و دارایی را در کابینه که شامل حوثی ها و اعضای جنبش جدایی طلب جنوب یمن نیز خواهد بود ، منصوب خواهد کرد. همچنین افزایش جنجال برانگیز قیمت سوخت که در ماه ژوئیه به اجرا درآمد مورد بازبینی قرار می گیرد و تا 30 درصد از قیمت سوخت کاسته خواهد شد. خبرگزاری سبا اعلام کرد این پیشنهاد در نشست احزاب سیاسی طرفدار دولت به ریاست هادی مورد تایید قرار گرفت. سقاف گفت :«ما امیدواریم حوثی ها در این روند مشارکت کنند ، اما به هر حال رئیس جمهور به اجرای این مواد که مورد حمایت گسترده یمنی هاست خواهد پرداخت.» این ابتکار پس از آن اتخاذ می شود که عبدالملک الحوثی رهبر مخالفان شیعه حوثی روز یکشنبه از حامیان خود خواست به مبارزه خود در صنعا برای برکناری دولت ادامه دهند. جنگجویان مسلح حوثی در دو هفته گذشته در اطراف صنعا اردو زده اند و تقریبا در همه روزهای ماه اوت برای برکناری دولت تظاهرات برپا کرده اند.

4949

کد N481114