بمب های شبکه ای شگرد جدید داعش

آفریقا و خاورمیانه

رئیس کمیته امنیتی استان دیالی از شگرد جدید گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، صادق الحسینی رئیس کمیته امنیتی استان دیالی گفت: داعش از شیوه بمبهای شبکیه ای در بمبگذاری جاده استراتژیک بغداد-کرکوک استفاده کرده است و از ناحیه العظیم در60 کیلومتری شمال بعقوبه تا آمرلی در مرزهای استان صلاح الدین را به این سبک بمب گذاری کرده است.

وی افزود: بمبهای شبکه ای شگرد جدید ابداعی است که سه تا چهار بمب همزمان با فشار دکمه انفجاری منفجر می شود.این بمب های در فاصله 20تا40 متری کاشته می شوند تا تلفات و خسارات ستون های نظامی و واحدهایی نظامی که در جاده حرکت می کنند را افزایش دهند.

الحسینی تاکید کرد: واحدهای مهندسی تخریب بیش از 50 بمب شبکه ای را از العظیم تا آمرلی ظرف روزهای گذشته خنثی کرده است.عملکرد نیروهای مهندسی در خنثی سازی این بمبها که نیاز به دقت و هوشیاری بیشتری دارد قابل تمجید است.