پس از افزایش اعتراضات مردمی؛

رئیس‌جمهور یمن سرانجام به برکناری دولت تن داد/ انصارالله از پیشنهادهای مطرح‌شده استقبال نکرد