اعتصاب رانندگان کامیون، بزرگترین بندر موریتانی را به تعطیلی کشاند

موریتانی

تهران - ایرنا - اعتصاب 500 راننده کامیون، ˈالصداقهˈ بزرگترین بندر موریتانی را به تطعیلی کشاند.

به گزارش پایگاه خبریˈالسراجˈ، رانندگان کامیون ها برای وارد کردن فشار به مسوولان بندر الصداقه به منظور افزایش دستمزدها، از هرگونه جابجایی کالا خودداری می کنند.

این رانندگان از بی توجهی مدیریت این بندر به خواسته های قانونی و زیرپا گذاشتن قرارداد پیشین در مورد میزان حمل ونقل کالا اعتراض دارند.

برخی از رانندگان اعتصاب کننده در گفت وگو با این پایگاه خبری اعلام کردند که 30 سال است که در این بندر کار می کنند ولی تاکنون هیچ قراردادی میان آن ها با بندر بسته نشده است.

بندر ˈالصداقهˈ مهمترین دروازه کالا به مویتانی و همسایه آن مالی است و انتقال کالاهای مورد نیاز پایتخت موریتانی و دیگر شهرهای آن فقط از طریق کامیون ها انجام می شود.

خاورم**632/1275
کد N480762