بررسی مفاد کنوانسیون آموزش فنی و حرفه ای توسط مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مفاد کنوانسیون آموزش فنی و حرفه ای را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در ابتدای گزارش خود در این زمینه آورده است: سازمان بین المللی یونسکو تاکنون 8 سند مهم بین المللی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای تصویب کرده است که شامل 6 توصیه نامه، یک بیانیه پیشنهادات خبرگان و یک کنوانسیون است.

این کنوانسیون در سال 1989 در پاریس مورد توافق اعضای کنفرانس عمومی قرار گرفته است.

در این سند ضمن تاکید بر مستندات مهم پیشین از جمله بندهای «23» و «26» اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصول مندرج در کنوانسیون منع تبعیض در تحصیل، پیمان بین المللی حقوق شهروندی نیویورک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد مصوب در حوزه آموزش فنی و حرفه ای و با پذیرش اینکه شرایط جوامع کنونی نیاز به آموزش فنی و حرفه ای برای جوانان و بزرگسالان را تشدید می کند و همچنین آموزش فنی و حرفه ای اهداف جهانی برای توسعه فردی و اجتماعی را برآورده می کند.

مرکز پژوهش ها در ادامه افزود: در این کنوانسیون اهم برنامه ها و امور مرتبط با آموزش فنی و حرفه ای، از جمله منابع آموزشی، برنامه درسی، خدمات آموزشی، پژوهش ، تولید، نیروی انسانی، آمار و اطلاعات مورد توجه قرار گرفته اند.

با توجه به نقش مهم آموزش های فنی و حرفه ای در دستیابی به توسعه و توسعه پایدار، گستره این آموزش ها (15 تا 65 سال) ، نقش آن در آموزش مادام العمر و انعطاف پذیری آن با توجه به نیازهای در حال تغییر بازار کار علی القاعده می‌بایست دولتمردان مستندات بین المللی و حتی دستاوردهای سایر کشورها در این زمینه را مورد توجه قرار دهند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نظر به اینکه مفاد کنوانسیون آموزش فنی و حرفه ای با توجه به خرد جمعی و دستاوردهای علمی و عملی کشورهای عضو تهیه شده است و منافاتی با موازین شرعی و عرفی ما ندارد، می تواند به خوبی در سیاستگذاری ها، تدوین قوانین و آیین نامه ها و در اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

با این همه از سال 1989 تاکنون، یعنی بعد از 24 سال از تصویب آن هنوز کشور ما رسما این کنوانسیون را نپذیرفته است. البته کشور ما در حوزه آموزش عمومی ارتباط بیشتری با یونسکو دارد و حتی چند همایش سالیانه در ارتباط با آموزش برای همه (EFA)با همکاری دفتر یونسکو در تهران و مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است. بنابراین لازم است به آموزش های فنی و حرفه ای و دستاوردهای بین المللی در این زمینه توجه جدی تری بشود.

انتهای پیام

کد N480065