کاربران خبرآنلاین نظر دادند: افراطیون، برنده شکاف دولت و مجلس خواهند بود

دولت یازدهم,مجلس نهم

«افراطیون» بیشترین منفعت را از تند شدن فضای روابط دولت -مجلس می برند. این پاسخی است که 69.9 درصد از کاربران خبرآنلاین آن را بیان کرده اند.

به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی یک سال از عمر دولت یازدهم گذشت که حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان از نخستین روزهای حضورش در پاستور با «فرزند» مجلس نامیدن خود، بارها از تعامل و همرهی دولت تحت ریاستش با مجلسی های نهم سخن گفته است. در سویی دیگر اما طیفی از نمایندگان منتقد دولت از نخستین روزهای استقرار این دولت، بارها با تذکر، اخطار و اعطای کارت زردهای پیاپی، رویکرد انتقادی نسبت به دولت را در پیش گرفتند، رویه ای که در نهایت با کنار گذاشتن رضا فرجی دانا وزیر علوم در آستانه یک سالگی دولت تکمیل تر شد.

در این میان اما برخی سیاسیون از راست و چپ بارها نسبت به برهم خوردن روابط تعاملی دولت و مجلس و بازگشت به روابط سینوسی دو قوه به مثابه آنچه در دولت سابق در جریان بود هشدار داده اند.

در همین راستا خبرگزاری خبرآنلاین با طرح این سوال که«از تند شدن فضای روابط مجلس-دولت، کدام گروه بیشترین منفعت را می برند؟» از کاربران خود خواست نظر خود را بیان کنند.

براساس نتیجه حاصل شده از نظرسنجی 69.9 درصد کاربران محترم عنوان کرده اند که افراطیون، از این شکاف و تند شدن روابط بهره خواهند برد. 16.6 درصد هم اصولگرایان را منفعت برندگان این شکاف دانسته اند. اصلاح طلبان11.2 و اعتدال گرایان 2.3 درصد را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است در این نظر سنجی 18831 نفر کاربران محترم خبرآنلاین شرکت داشته اند.
/27220

کد N479742