در دیدار ظریف با رئیس شورای اروپا مطرح شد:

دستیابی به توافق جامع کاملا ممکن است

سیاست خارجی

ظریف پایبندی کامل طرف های مذاکره به تعهداتشان را مهم و تعیین کننده خواند و دستیابی به راه حل جامع را کاملا ممکن دانست و افزود: همه طرف های مذاکره باید با حساسیت به توافقات عمل نموده و مانع از پیچیدگی و انحراف توافقات بعمل آمده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در بروکسل با وان رومپوی، رئیس شورای اروپا ملاقات کرد و طی آن دو طرف پیرامون آخرین تحولات بین المللی و منطقه ای و روند همکاری ها و ارتباطات ایران و اتحادیه اروپایی گفتگو کردند.
 
مسئله تروریسم و افراطی گری و تهدیدات رو به گسترش آن و همچنین مذاکرات هسته ای در این مذاکرات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
 
ظریف گفتگو و مشورت و بررسی زمینه های رفع خطر و حل معضل پیچیده و رو به افزایش تروریسم و افراط را بر اساس مسئولیت پذیری همه کشورها مهم توصیف کرد و برخورد غیر تبعیض آمیز و واقع بینانه با مسئله تروریسم و افراطی گری را مورد تاکید قرار داد.
 
وی همچنین در زمینه مذاکرات جاری هسته ای، پایبندی کامل طرف های مذاکره به تعهداتشان را مهم و تعیین کننده خواند و دستیابی به راه حل جامع را کاملا ممکن دانست و افزود که همه طرف های مذاکره باید با حساسیت به توافقات عمل نموده و مانع از پیچیدگی و انحراف توافقات بعمل آمده شود.
 
رئیس شورای اروپا در این دیدار چالش های پیش روی جامعه بین الملل و همچنین اتحادیه اروپایی را تشریح کرد و با اشاره به ابعاد متعدد مسئله تروریسم و افراطی گری، خطرات ناشی از آن را بسیار فراگیر خواند.
 
رومپوی در این گفتگو ایران را یک شریک خوب برای اتحادیه اروپا دانست و اضافه کرد ظرفیت های مثبت و بالقوه ایران برای همکاری های آینده برای ما اهمیت دارد. وی در این ملاقات اراده کشورهای اروپایی برای رسیدن به توافق جامع در مذاکرات جاری هسته ای را یادآور ش