تحلیلگر ترک در گفتگو با مهر:

داعش را سیا ایجاد کرده است/ ایران و ترکیه نباید اجازه مداخله خارجی در منطقه را بدهند