شوهانی نماینده اصلاح طلب ایلام:

فراکسیون رهروان به وعده خود در حمایت از دولت عمل نکرد/ دولت و رهروان مانع تشکیل فراکسیون جدید

مجلس

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: از یک سو فراکسیون رهروان اجازه تشکیل فراکسیون جدید را نمی دهد و از سوی دیگر به نظر می رسد دولت هم مایل به تشکیل فراکسیونی مستقل برای حمایت از دولت نیست اگر تمایل داشت می توانست با نمایندگان حامی خود جلسه بگذارد و حداقل 100 نماینده حامی دولت در مجلس جمع کند.

احمد شوهانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر عدم اعلام موضع رسمی فراکسیون رهروان در استیضاح وزیر علوم را اشتباهی استراتژیک خواند و گفت: فراکسیون باید موضع خود در حمایت و یا عدم حمایت از استیضاح وزیر علوم را به صورت رسمی اعلام می کرد، نمی شود یکی به نعل و یکی به میخ زد، باید فراکسیون رهروان به عنوان فراکسیون اکثریت وزن سیاسی خود در مجلس را ثابت می کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم موضع گیری رهروان به نفع فراکسیون اکثریت تمام نشد اظهار داشت: استیضاح کنندگان نفر به نفر با نمایندگان رایزنی می کردند اما در مجلس فراکسیون برای حمایت از دولت و رایزنی با نمایندگان وجود نداشت.

وی با بیان اینکه از هیات رئیسه فراکسیون رهروان انتظار داشتیم با توجه به قولی که به نمایندگان برای همراهی با دولت داده بود، عمل کند، گفت: فراکسیون رهروان می توانست این نقش را در جلسه استیضاح بازی کند که متاسفانه به وعده خود پایبند نبود.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدای تشکیل دولت تعداد زیادی از نمایندگان اصرار داشتند که فراکسیونی در حمایت از دولت تشکیل شود اما همین آقایان هیات رئیسه فراکسیون رهروان مخالفت کردند، بهانه آن ها این بود که تشکیل فراکسیون جدید موجب ریزش در فراکسیون رهروان می شود که این امر به نفع مجلس نیست.

وی تصریح کرد: روز استیضاح شاهد بی تفاوتی رئیس و اعضای هیات رئیسه فراکسیون رهروان نسبت به استیضاح بودیم، آن ها دست روی دست گذاشتند تا استیضاح وزیر علوم رای بیاورد.

شوهانی گفت: در حال حاضر فراکسیون اصولگرایان قدرت گرفته و در دل وزیران دلهره ایجاد کرده است، اقدام فراکسیون رهروان باعث شد که فرصتی برای فراکسیون اصولگرایان بوجود آید تا اعلام کند اکثریت مجلس را در اختیار دارد.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل فراکسیون جریان سوم در مجلس گفت: از یک سو فراکسیون رهروان اجازه نمی دهد و از سوی دیگر به نظر می رسد دولت هم مایل به تشکیل فراکسیونی مستقل برای حمایت از دولت نیست اگر تمایل داشت می توانست با نمایندگان حامی خود جلسه بگذارد و حداقل 100 نماینده حامی دولت در مجلس جمع کند.

وی در پایان تاکید کرد: فراکسیون رهروان برای جلوگیری از انشقاق باید هر چه سریع تر در مواضع خود تجدید نظر کند.