در دیدار ظریف با رئیس پارلمان بلژیک صورت گرفت:

بررسی تحولات منطقه‌ای و تهدیدات فعالیت گروه‌های تروریستی در عراق

سیاست خارجی

ظریف همچنین طرح پیشنهادی ریاست جمهوری ایران در مجمع عمومی سال گذشته و تصویب قطعنامه بر این پایه در خصوص مبارزه با افراطی‌گری را محمل و بستر مناسبی برای همکاری میان کشورها دانست و مبارزه جمعی با افراطی‌گری و تروریسم را راه‌حل این معضل و پدیده ضدبشری اعلام کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس پارلمان بلژیک آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار داد.

یه گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف ضمن تشریح سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتدال، تعامل سازنده و احترام متقابل گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران انجام مذاکره و تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران و رفع تحریم‌های نامشروع و غیرقانونی است.

وی روابط پارلمانی میان دو کشور را با اهمیت برشمرد و از گسترش تعامل و ارتباط میان مجالس دو کشور استقبال کرد.

دووال رئیس مجلس بلژیک نیز در این دیدار سفر وزیر خارجه بلژیک به تهران را نشانه اراده سیاسی بروکسل برای ارتباط نزدیک با تهران توصیف کرد و با اشاره به انجام سفرهای پارلمانی، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای گفت‌وگو و تبادل نظر را زمینه‌ساز شناخت دقیق دو طرف و استفاده از فرصت‌های همکاری دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس مجلس بلژیک آخرین تحولات منطقه‌ای و همچنین تهدیدات فعالیت گروه‌های تروریستی در عراق و خطر گسترش تروریسم و افراطی‌گری را مورد بررسی قرار دادند و اهمیت مشورت نزدیک و تبادل نظر مستمر و فراهم ساختن زمینه‌های همکاری در این دیدار مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

ظریف همچنین طرح پیشنهادی ریاست جمهوری ایران در مجمع عمومی سال گذشته و تصویب قطعنامه بر این پایه در خصوص مبارزه با افراطی‌گری را محمل و بستر مناسبی برای همکاری میان کشورها دانست و مبارزه جمعی با افراطی‌گری و تروریسم را راه‌حل این معضل و پدیده ضدبشری اعلام کرد.

کد N479018