ظریف در دیدار با رئیس پارلمان بلژیک :

اراده ایران مذاکره و تثبیت حقوق ملت است

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس پارلمان بلژیک گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران انجام مذاکره و تثبیت حقوق هسته ای ملت ایران و رفع تحریم های نامشروع و غیر قانونی است .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با دووال، رئیس پارلمان بلژیک آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.

 ظریف ضمن تشریح سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتدال، تعامل سازنده و احترام متقابل، خاطر نشان کرد: اراده جمهوری اسلامی ایران انجام مذاکره و تثبیت حقوق هسته ای ملت ایران و رفع تحریم های نامشروع و غیر قانونی است .

وی روابط پارلمانی میان دوکشور را با اهمیت برشمرد و از گسترش تعامل و ارتباط میان مجالس دوکشور استقبال کرد.

دووال، رئیس مجلس بلژیک نیز در این دیدار سفر وزیر خارجه بلژیک به تهران را نشانه اراده سیاسی بروکسل برای ارتباط نزدیک با تهران توصیف کرد و با اشاره به انجام سفرهای پارلمانی، ایجاد فرصت های بیشتر برای گفتگو و تبادل نظر را زمینه ساز شناخت دقیق دو طرف و استفاده از فرصت های همکاری دانست.

 ظریف و رئیس مجلس بلژیک آخرین تحولات منطقه ای و همچنین تهدیدات فعالیت گروههای تروریستی  در عراق و خطر گسترش تروریسم و افراطی گری را مورد بررسی قرار دادند. اهمیت مشورت نزدیک و تبادل نظر مستمر و فراهم ساختن زمینه های همکاری در این دیدار مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

 ظریف طرح پیشنهادی ریاست جمهوری ایران در مجمع عمومی سال گذشته و تصویب قطعنامه بر این پایه در خصوص مبارزه با افراطی گری را محمل و بستر مناسبی برای همکاری میان کشورها دانست و مبارزه جمعی با افراطی گری و تروریسم را راه حل این معضل و پدیده ضد بشری اعلام کرد.