هشدار انگلیس به روسیه

آمریکا اروپا

نخست وزیر انگلیس به مسکو درباره ادامه سیاست های فعلی خود در مورد اوکراین هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به مسکو درباره ادامه سیاست های فعلی خودهشدار داد.

وی گفت: در صورتیکه مسکو به سیاست های فعلی خود ادامه دهد روند روابط روسیه با تمامی جهان تغییر اساسی خواهد داشت.