با تصویب هیات دولت؛

وزارت راه مامور پیگیری موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر شد

دولت

موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسایل هواشناسی- آب شناسی بین پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به امضاء رسیده و هدف آن ایجاد و توسعه سامانه یکپارچه منطقه‌ای برای دستیابی به اطلاعات وضعیت دریای خزر و تبادل آن به منظور تامین سلامت جانداران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی پایدار در دریا است.

با تصویب هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی مامور پیگیری موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر شد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی ودر اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی مصوب 1371 به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره پیش امضاء وامضای موقت موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسایل هواشناسی- آب شناسی، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات و پیگیری‌های لازم را تا تصویب نهایی بعمل آورد.

این مصوبه در تاریخ 5/6/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسایل هواشناسی- آب شناسی بین پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به امضاء رسیده و هدف آن ایجاد و توسعه سامانه یکپارچه منطقه‌ای برای دستیابی به اطلاعات وضعیت دریای خزر و تبادل آن به منظور تامین سلامت جانداران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی پایدار در دریا است.

کد N478945