تأکید وزیر کشور بر نقش‌آفرینی استانداران در تدوین برنامه ششم توسعه

دولت

در صورتی که قدرت مشارکت مردم را در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد مفید خواهد بود.

 وزیر کشور در گردهمایی استانداران سراسر کشور بر نقش آفرینی استانداران در تدوین برنامه ششم توسعه و توازن منطقه ای تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز نشست استانداران با بیان اینکه برنامه مفصلی را برای هفته دولت در نظر گرفتیم گفت: طرح های بسیار زیادی در هفته دولت افتتاح گردید و دولت توانسته است در سال 1393 به توفیقات خوبی دست یابد که آرامش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و امنیت پایدار و سیاست خارجی اثرگذار از جمله آنهاست.

رحمانی فضلی افزود: مهمترین دغدغه استانداران در ارتباطی که با مردم دارند مباحث اقتصادی و بی کاری است زیرا مطالبات مردم در این زمینه بسیار بالاست و پاسخگویی به این مطالبات ضروری است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: حقیقاً اگر در استان ها برنامه ریزی های لازم انجام نشود، بار استان ها در حوزه های مختلف متوجه کلان شهرها و بخصوص تهران خواهد ش.

وزیر کشور گفت: تشخیص برخی استانداران این است که با اجرای نظامی هماهنگ امر سرمایه گذاری دراستان ها مؤثر و موفق عمل می نماید.

رحمانی فضلی تصریح کرد: سرمایه گذار بخشی از مردم است و هنر ما در بخش های سرمایه گذاری و برنامه ریزی در امور توسعه ورود مردم به این بخش است.

وزیر کشور با اشاره بر لزوم قدرت توجیه و مدیریت استانداران در این بخش گفت: در صورتی که قدرت مشارکت مردم را در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد مفید خواهد بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: در نظر است که از نظرات، پیشنهادات و گزارشات مطرح شده از سوی استانداران به عنوان الگوپذیری مؤثر استفاده شود و این به معنای ترسیم الگوی مشابه برای همه استان ها نیست.

وزیر کشور ضمن معرفی فرزوان‌مهر معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت کشور به عنوان مسئول گردآوری ارزیابی تجارب استانداران از آمادگی کامل وزارت کشور برای مسئولیت پذیری در حوزه های اجتماعی خبر داد.

رحمانی فضلی با اشاره به لزوم ایجاد تعادل و توازن در استان‌ها گفت: خواسته ما از استانداران اینست که استان هایی را که می‌توانند بودجه های داخلی استانی خود را به لحاظ امتیازات و درخواست هایی که می توانیم از دولت داشته باشند تأمین نمایند معرفی گردند.

وی ادامه داد: در صورتکه بودجه ریزی استانی به صورت مستقل از بودجه عمومی تعریف گردد به سمتی پیش خواهیم رفت که از ظرفیت های استانی به صورت فعال تر بهره مند گردیم.

وزیر کشور از استانداران خواست تا رویکرد خود را بر مبنای تعادل و توازن و تکمیل فعالیت ها در مناطق قرار دهند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: با توجه به سیر تاریخی توسعه در برخی از استان ها، استان هایی که در حوزه توسعه ای متفاوت و موفق تر از بقیه عمل نمایند به عنوان استان معین برای سایر استان ها معرفی خواهند شد.

کد N478919