سیف در پاسخ به ایلنا:

بانک مرکزی در حال منسجم کردن لیست بدهکاران بانکی‌ است

دولت

خوشبختانه رابطه خوبی میان ما و مراجع قضایی وجود دارد و مصمم هستند تا کمک کنند مسائل نظام بانکی را هر چه زودتر حل کنیم و این همراهی ادامه دارد.

رییس بانک مرکزی تعامل بانک‌ها با قوه‌قضاییه در ارتباط با مسئله بدهکاران بانکی را خوب ارزیابی کرد و گفت: قوه‌قضاییه اگر نقصی در لیست بدهکاران بانکی وجود دارد آن را به ما ارائه می کنند و ما نسبت به اصلاح وشفاف سازی آن اقدام می‌کنیم و بانک مرکزی در این میان در حال منسجم کردن آنها ست.

به گزارش خبرنگار ایلنا ولی الله سیف در حاشیه سومین نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که لیست بدهکاران ارائه شده از سوی بانک مرکزی ناقص است وما در حال تطبیق این لیست با لیست خودمان هستیم برنامه شما در رابطه با بدهکاران بانکی چیست: گفت:‌خوشبختانه رابطه خوبی میان ما ومراجع قضایی وجود دارد ودستگاه قضایی نیز همکاری خوبی با ما دارند ومصمم هستند تا کمک کنند مسائل نظام بانکی را هر چه زودتر حل کنیم و این همراهی ادامه دارد.
رییس بانک مرکزی ادامه داد: آنها اگر نقصی وجود دارد به ما ارائه می کنند و ما نسبت به اصلاح وشفاف سازی آن اقدام می‌کنیم و بانک مرکزی دراین میان در حال منسجم کردن آنها ست.

کد N478715