جزئیات حضور سعید مرتضوی در دادسرا/ به بابک زنجانی حتی یک شرکت هم واگذار نشد

قضایی

سعید مرتضوی با اشاره به اینکه حتی یک شرکت هم از تامین اجتماعی به بابک زنجانی واگذار نشده گفت: جلسه امروز بازپرسی بیشتر درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بود.

به گزارش خبرنگار مهر سعید مرتضوی پس از خروج از دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشتر مطلبی که در جلسه امروز بازپرسی مطرح بود موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بود. البته چند نفر از وکلا هم به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی شکایت شخصی مطرح کردند که البته صلاحیت شکایت نداشتند.

وی افزود: من به همه موارد گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پاسخ دادم و بیش از 400 صفحه مستندات در خصوص اقدامات خود در سازمان تامین اجتماعی ارائه کردم. لایحه دفاعی من مستند مصوبات هیات امنای سازمان و مصوبات هیات مدیره سازمان کانون سازمان تامین اجتماعی است.

مرتضوی درخصوص پرداخت وجوه به نمایندگان مجلس از صندوق تامین اجتماعی گفت: من مستنداتی از پرداخت های قبلی سازمان در سنوات گذشته و حتی در همین دوره ارائه کردم که نشان می داد پرداخت از محل وجوه غیر شمول به نمایندگان برای کمک به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده تامین اجتماعی در حوزه انتخابی خود ایرادی ندارد.

وی درباره جلسه بعدی دادسرا نیز گفت: لایحه دفاعی خود را با ذکر مستندات ارائه کردم و بازپرس باید پرونده را مطالعه کند. چهار کارشناس رسمی دادگستری از سوی بازپرس تعیین شده و پرونده را بررسی کردند. امروز بخشی از گزارش آنها قرائت شد که نشان می داد تخلفی از سوی من صورت نگرفته است.

پس از اینکه بازپرس مستندات و پرونده را مطالعه کرد اگر نیاز به توضیحات تکمیلی باشد ما را دوباره به دادسرا دعوت می کند.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به بابک زنجانی است این در حالی است که حتی یک شرکت هم به من واگذار نشده است.