با تصویب هیئت دولت

وزارت راه مامور پیگیری موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر شد

با تصویب هیئت دولت وزارت راه وشهرسازی مامور پیگیری موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،با تصویب هیئت دولت وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به انجام مذاکره پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسایل هواشناسی_ آب شناسی، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات و پیگیریهای لازم را تا تصویب نهایی بعمل آورد.

هیئت وزیران در جلسه 93.2.6به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی ودر اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی مصوب 1371 به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره پیش امضاء وامضای موقت موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسایل هواشناسی- آب شناسی، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات و پیگیریهای لازم را تا تصویب نهایی بعمل آورد .

این مصوبه در تاریخ 93.6.5 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

موافقتنامه همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسایل هواشناسی- آب شناسی بین پنج کشور ایران ، روسیه ،جمهوری آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان به امضاء رسیده وهدف آن ایجاد وتوسعه سامانه یکپارچه منطقه ای برای دستیابی به اطلاعات وضعیت دریای خزر و تبادل آن به منظور تامین سلامت جانداران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی پایدار در دریا می باشد.

انتهای پیام

کد N478655