شهروندان یونانی نسبت به احزاب سیاسی بی اعتماد شده اند

یونان

آتن- ایرنا- براساس نظرسنجی عمومی، شهروندان یونانی نسبت به احزاب سیاسی و بخصوص به احزاب دولت ائتلافی بی اعتماد شده اند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از آتن، براساس نظرسنجی عمومی که تلویزیون ˈتی اکسˈ این کشور انجام داد و توسط مطبوعات منتشر شد ، شهروندان یونانی نسبت به احزاب سیاسی و بخصوص به احزاب دولت ائتلافی بی اعتماد شده اند.

براساس این نظرسنجی ، محبوبیت حزب حاکم ائتلافی راستگرا و محافظه کار دموکراسی نوین به رهبری ˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیر یونان، در پنج ماه گذشته 8 درصد کاهش یافته و به 18 درصد رسیده است.

محبوبیت حزب سوسیالیست پاسوک، یکی دیگر از احزاب دولت ائتلافی یونان، 9 درصد کاهش یافته است.

براساس این نظرسنجی، چنانچه انتخابات عمومی امروز در یونان برگزار شود این حزب فقط 3 درصد کل آراء را به خود اختصاص خواهد داد.

حزب سوسیالیست پاسوک که 40 سال پیش توسط ˈ اندراس پاپااندرئوˈ تشکیل شد و بیش از 20 سال قدرت را در دست داشت، هم اکنون تحت رهبریˈ اونگلوس ونیزلوسˈ که معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه یونان است ، نزد مردم به علت همراهی با نظام سرمایه داری، محبوبیت خود را از دست داده و به جایگاه پنجم حزب سیاسی این کشور تنزل کرده است.

تحلیلگران مسایل سیاسی براین باورند که کاهش بی سابقه محبوبیت احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی بیانگر نارضایتی مردم از عملکرد دولت در رابطه با مسایل اقتصادی کشور است.

در همین حال حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی( فجر طلایی) که رهبر و تعداد زیادی از سران آن در زندان بسر می برند، براساس همین نظر سنجی با اختصاص 9 درصد کل آراء، سومین حزب سیاسی قدرتمند یونان است.

این حزب بارها یکی از عوامل مهم ایجاد بحران مالی در یونان را مهاجران خارجی مقیم این کشور قلمداد و با حمله به این گروه و انتقاد شدید از برنامه های اقتصادی دولت، توانست محبوبیت دور از انتظاری را برای خود نزد افکار عمومی و شهروندان یونان بدست آورد.

براساس این نظرسنجی حزب چپ ائتلاف (سی ریزا) بدون کاهش محبوبیت، 26 درصد کل آرای مردم را در اختیار دارد و از نظر محبوبیت سیاسی بزرگترین حزب سیاسی این کشور به شمار می رود.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 53 درصد شهروندان یونان معتقدند چنانچه امروز انتخابات عمومی در یونان برگزار شود، حزب چپ ائتلاف ( سی ریزا) برنده انتخابات و 28 درصد براین باورند حزب محافظه کار و راستگرای دموکراسی نوین، برنده انتخابات خواهد شد.

براساس همین نظرسنجی بیش از 60 درصد مردم عملکرد دولت در رابطه با مسایل اقتصادی را اشتباه ارزیابی می کنند و حدود 50 درصد معتقدند هیچ حزب سیاسی قادر به حل مشکلات و بحران مالی کشور نخواهد بود.

اروپام ** 462** 1583
کد N478448