سخنگوی دولت در پاسخ به ایلنا:

مطالبات مردم به دلیل عدم اجرای کامل قانون اساسی است

دولت

براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور اختیار دارد تا درباره اجرای کامل قانون اساسی اقدام کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه مشکلات کشور به دلیل عدم اجرای کامل قانون اساسی است، گفت: اگر مطالباتی از سوی مردم وجود دارد ورضایت آنها حاصل نشده به خاطر این است که قانون اساسی را کامل اجرا نکرده ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد با قر نوبخت در حاشیه سومین نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران ودر پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آقای رئیس جمهور بیان کردند که مسئولیت اجرای قانون اساسی با ایشان است وایشان نیز می خواهند اجرای تمامی اصول قانون اساسی را برعهده بگیرند برنامه هیات دولت برای این مسئله چیست؟ گفت: رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی هم مسئولیت مدیریت قوه مجریه وهم مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.

سخنگوی دولت ادامه داد:‌ براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور اختیار دارد تا درباره اجرای کامل قانون اساسی اقدام کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بابیان اینکه هم اینک هر مشکلی که در کشور وجود دارد نه به خاطر نقص قانون اساسی بلکه به دلیل عدم اجرای کامل قانون اساسی است یادآور شد: اگر مطالباتی از سوی مردم وجود دارد ورضایت آنها حاصل نشده به خاطر این است که قانون اساسی را کامل اجرا نکرده ایم.

کد N478109