وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

نسبت به داعش هیچ احساس خطری نداریم

دولت

مجلس باید نمایندگان جدید خود را برای کمیسیون ماده 10 احزاب انتخاب و معرفی کند چرا که دوره عضویت فعلی نمایندگان مجلس دراین کمیسیون به پایان رسیده است.

وزیر کشور با اشاره به آمادگی کامل در مرزها گفت: نسبت به داعش هیچ احساس خطری نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه سومین نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص معرفی معاون سیاسی وزارت کشور گفت: ما به دنبال گزینه مورد نظر برای معاونت سیاسی وزارت کشور هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که معاون سیاسی مشخصا چه زمانی معرفی می شود، اظهار داشت: امیداورم این اتفاق هر چه زودتر بیافتد و من پیگیر این مسئله هستم.

وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگر مبنی براینکه برخی از نمایندگان مجلس بیان کرده‌اند تا زمانی که معاون سیاسی وزارت کشور معرفی نشود کمیسیون ماده 10 احزاب هم تشکیل نمی شود، آیا این مسئله صحت دارد بیان کرد: مجلس نیز باید نمایندگان جدید خود را انتخاب و معرفی کند چرا که دوره عضویت فعلی نمایندگان مجلس دراین کمیسیون به پایان رسیده است.

رحمانی فضلی در خصوص خطر گروه تروریستی داعش نیز تصریح کرد: آمادگی کامل در مرزهای ما وجود دارد و ما نسبت به این گروه تروریستی هیچ احساس خطری نداریم.

کد N478087