تبیین مدل مدیریتی مثلث توسعه اقتصادی در گردهمایی استانداران

مدل مدیریتی مثلث توسعه اقتصادی با رویکرد تامین مشارکت جامع همه ظرفیت های مدیریتی استان در نشست استانداران تبیین شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،مدل مدیریتی مثلث توسعه اقتصادی با رویکرد تامین مشارکت جامع همه ظرفیت‌های مدیریتی استان در نشست استانداران تبیین شد.

رزم حسینی، استاندار کرمان، با تشریح تجربه اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان درخصوص مزایای این طرح و هم افزایی مدیریتی که در اثر اجرای آن تامین خواهد شد به ایراد سخن پرداخت.

انتهای پیام

کد N477601