فیلم اشغال منزل سفیر آمریکا در لیبی بدست اسلامگرایان تندرو

این فیلمی است از شادی اسلامگرایان تندروی لیبی که موفق شدند محل اقامت سفیر آمریکا در طرابلس را اشغال کنند.

فیلم اشغال منزل سفیر آمریکا در لیبی بدست اسلامگرایان تندرواین فیلمی است از شادی اسلامگرایان تندروی لیبی که موفق شدند محل اقامت سفیر آمریکا در طرابلس را اشغال کنند.

 

 

 

منبع: فیگارو

5252

کد N477596