جهانگیری در نشست استانداران:

بدون شعار دادن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را اجرا می کنیم

دولت

بدون شعار دادن، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را عمیقا اجرا می کنیم.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: بدون شعار دادن، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را عمیقا اجرا می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول با حضور در وزارت کشور در جمع استانداران به طرح رویکردهای مد نظر دولت پرداخت.

بنا بر این گزارش معاون اول رییس جمهور در این نشست تاکید کرد؛ بدون شعار دادن، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را عمیقا اجرا می کنیم.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد N477576