در بحبوحه اعتراضات ضد دولتی انجام شد؛

تماس تلفنی پادشاه عربستان با رئیس جمهوری یمن

آفریقا و خاورمیانه

منابع عربی از برقراری تماس تلفنی میان پادشاه عربستان و رئیس جمهوری یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال ادامه اعتراضات ضد دولتی در یمن خبرگزاری رسمی عربستان از برقراری تماس تلفنی میان ملک عبدالله پادشاه عربستان و "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش ملک عبدالله با هادی در خصوص آخرین تحولات اخیر در عرصه منطقه و بین المللی و همچنین اعتراضات اخیر مردم یمن علیه سیاستهای دولت به بحث و رایزنی پرداختند.

این در حالی است که طبق اظهارات برخی تحلیلگران اتخاذ سیاستهای تبعیضی توسط دولت یمن علیه مردم این کشور با حمایت و تحریک عربستان صورت می گیرد.

شایان ذکر است پس از  آغاز اعتراضات ضد دولتی در یمن که حدود سه هفته پیش شروع شد، عربستان تهدید کرد که اگر مردم به این اعتراضات پایان ندهند، ریاض برای سرکوب این اعتراضات وارد عمل خواهد شد.