هیئت دولت تصویب کرد؛

اختصاص 500 میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه

دولت

بر اساس این مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه هم موظف است در اسرع وقت بدهی‌های تسویه شده دولت را برای انعکاس در دفاتر و صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی مربوط حسب مورد، به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نماید.

هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا مبلغ 500 میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام کند.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه دوم شهریور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ج تبصره 3 ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1393 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع بند ج تبصره 3 ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1393تا مبلغ 500 میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام نماید.

بر اساس این مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه هم موظف است در اسرع وقت بدهی‌های تسویه شده دولت را برای انعکاس در دفاتر و صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی مربوط حسب مورد، به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نماید.

این مصوبه در تاریخ پنجم شهریور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N476729